GÖÇ OLGUSU VE YURT DIŞINA GÖÇ EDEN TÜRK SERAMİK SANATÇILARININ DENEYİMLERİ


Creative Commons License

Karataş S., Batu T.

International Journal of Trot Art and Design, vol.3, no.7, pp.38-55, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 7
  • Publication Date: 2023
  • Journal Name: International Journal of Trot Art and Design
  • Journal Indexes: Asos İndeks, Other Indexes
  • Page Numbers: pp.38-55
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Bu araştırma, yüzyıllardan bu yana süregelen günümüzde de dinamikliğini muhafaza eden göç olgusunu, sanatçıların kendi arzuları ile yurtdışına gerçekleştirmiş oldukları göçler bağlamında ele almaktadır. Farklı nedenlere bağlı olarak yurt dışına göçmüş olan seramik sanatçılarının göçe dair deneyimlerini ve bu deneyimlerin sanata yansıyan yönünü açıklamak amaçlanmıştır. Bu amaç kapsamında sosyolojik bir kavramın etkilerinin sanatta büründüğü rol araştırmanın önemini vurgulamaktadır. Göç meselesinin sanatçı göçü kapsamında ele alınıp bu bağlamda değerlendirilmesi araştırmanın özgünlüğünü ortaya koymaktadır. Farklı sanatçıların göç deneyiminin hem birey hem de sanatçı kimliğine etkilerinin kişiden kişiye değişebilen yönleri de araştırmada varılmak istenilen sonuçlardandır. Göç sorunsalının sanatçı göçü bağlamında ele alınması ve son on yılda yurtdışı göçünü deneyimleyen sanatçılardan örnekler verilmesiyle güncel şartlardaki göç hareketinin etkileri gözlemlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada yer alan sanatçılar ile gerçekleştirilen görüşmelerle hem birey hem de sanatçı kimliğinde göç deneyiminin üretime dönüşen kısmı aktarılmaya çalışılmıştır. Ayrıca göç olgusu geniş bir yelpazesi olması sebebiyle belli başlıklar ile sınırlandırılmıştır.