“Hisarlı Ahmet’in Yaşamına Müzik Felsefesi Temelli Bir Bakış”


TÜRKMEN U. , hisarlı m.

10. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu, 25 - 27 Nisan 2019