Spor Federasyonlarında Çalışan Personellerin İş Doyumu, Özyeterlik ve Yaşam Doyumu Düzeyleri


TOROS T., KAÇAY Z. , SOYER F.

International 2nd Academic Sports Research Congress, 19 - 21 Eylül 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri