Spor Federasyonlarında Çalışan Personellerin İş Doyumu, Özyeterlik ve Yaşam Doyumu Düzeyleri


TOROS T., KAÇAY Z., SOYER F.

International 2nd Academic Sports Research Congress, 19 - 21 September 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes