OTUZ BRUSELLOZ OLGUSUNUN KLİNİK DEĞERLENDİRİLMESİ


SAÇAR S., Hırçın Cenger D., Toprak S., Demir M., Turgut H.

İNFEKSİYON DERGİSİ, vol.22, no.1, pp.11-14, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 22 Issue: 1
  • Publication Date: 2008
  • Journal Name: İNFEKSİYON DERGİSİ
  • Page Numbers: pp.11-14
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: No

Abstract

Brucellosis is an endemic zoonotic disease in Turkey and may lead to complications affecting many systems. The aim of this study was to evaluate the clinical data and follow-up results of brucellosis cases. The most freguent complaints, symptoms and findings in 30 patients at their first admission were arthralgia, perspiration, myalgia, backache and fever. The most frequently affected systems were osteoarticular and hematopoietic systems. The fact that the symptoms and findings of brucellosis show variability makes clinical diagnosis difficult and can delay treatment. For that reason in the presence of fever and osteoarticular symptoms in patients living especially in endemic regions brucellosis should be considered in differential diagnosis.
Bruselloz Türkiye’de endemik olarak görülen zoonotik bir hastalık olup birçok sistemi etkileyen komplikasyonlara yol açabilmektedir. Bu çalışmadaki amaç, bruselloz olgularının klinik verilerini ve takip sonuçlarını değerlendirmekti. Çalışmaya alınan 30 hastaların ilk başvurularındaki en sık yakınmaları, belirti ve bulguları; artralji, terleme, myalji, sırt ağrısı ve ateşti. En sık tutulum gösteren sistemler oste-ariküler ve hematopoetik sistemdi. Brusellozun semptom ve bulgularının değişkenlik göstermesi klinik tanıyı güçleştirmekte ve tedaviyi geciktirebilmektedir. Bu nedenle özellikle endemik bölgelerde yaşayanlarda ateş ve osteo-artiküler semptomların varlığında bruselloz ayırıcı tanıda mutlaka akla gelmelidir.