String Cloud Solutions in f(R,T) Gravity


ÇAĞLAR H. , AYGÜN S.

Türk Fizik derneği 35. Uluslar arası Fizik kongresi, 4 - 08 Eylül 2019