Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Yoksullukla Mücadelede Sosyal Politika Uygulamaları: Balıkesir Büyükşehir ve Çanakkale Belediyesi Örneği


BACAK B. , UZUNAY Ş. C.

1. Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi, 3 - 05 November 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text