OSMANLI DÜŞÜNCESİNİN METAFİZİK ALTYAPISINI OLUŞTURAN DİSİPLİNLER OLARAK KELÂM FELSEFE VE TASAVVUF: KEMALPAŞAZÂDE VE RİSÂLELERİ ÜZERİNDEN BİR İNCELEME


TAŞKIN B.

Osmanlı Düşüncesi Kaynakları ve Tartışma Konuları, 18 - 19 October 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes