OSMANLI DÜŞÜNCESİNİN METAFİZİK ALTYAPISINI OLUŞTURAN DİSİPLİNLER OLARAK KELÂM FELSEFE VE TASAVVUF: KEMALPAŞAZÂDE VE RİSÂLELERİ ÜZERİNDEN BİR İNCELEME


TAŞKIN B.

Osmanlı Düşüncesi Kaynakları ve Tartışma Konuları, 18 - 19 Ekim 2017