CAN MAGNETIC RESONANCE SPECTROSCOPY ADEQUATELY DIFFERENTIATE NEOPLASTIC FROM NON-NEOPLASTIC AND LOW-GRADE FROM HIGH-GRADE LESIONS IN BRAIN MASSES?


KARATAĞ O., Karatağ G., Uysal E., Can S. M., Ertürk Ş. M., Başak M.

e-Marmara Medical Journal (elektronik), vol.3, no.23, 2010 (SCI-Expanded)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 23
  • Publication Date: 2010
  • Journal Name: e-Marmara Medical Journal (elektronik)
  • Journal Indexes: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Objective: The aim of this study was to evaluate the usefulness of Magnetic Resonance Spectroscopy in the
differential diagnosis of brain lesions.
Materials and Methods: Forty-six patients with cerebral lesions were examined by Magnetic Resonance
Spectroscopy. Choline, creatine, N-acetyl aspartate and lipid-lactate peaks were evaluated. Forty of the 46
patients underwent stereotactic biopsy or surgery. Histopathological results were compared with the
Magnetic Resonance Spectroscopy results.
Results: The Choline / N- acetyl aspartate ratio had the highest sensitivity (87.2%) in neoplastic versus nonneoplastic
differentiation and the specificities of the Choline / Creatine, Choline / N-acetyl aspartate and
Choline+Creatine / N-acetyl aspartate ratios were found to be 100%. Choline / Creatine ratios showed the
highest sensitivity (95.7%) in low-grade versus high-grade differentiation and specificities of Choline / Nacetyl
aspartate, Choline+Creatine / N- acetyl aspartate ratios and lipid-lactate levels were found to be 100%.
Consequently, a value of Choline / Creatine > 2.2 and an accompanying lipid-lactate peak differentiated
neoplasms as low-grade versus high-grade with a sensitivity of 100% (82.2-100%) and a specificity of 100%
(71.7-100%).
Conclusion: The presence of elevated Choline and decreased N-acetyl aspartate levels are effective in the
differetiation of neoplastic versus non-neoplastic lesions with high sensitivity and specificity. A proposed
ratio of Choline / Creatine > 2.2 and an accompanying lipid-lactate peak provide valuable information in
differentiating low-grade from high-grade lesions.
Amaç: Bu çalışmanın amacı serebral lezyonların ayırıcı tanısında Manyetik Rezonans Spektroskopinin
etkinliğini araştırmaktır.
Yöntem: Serebral lezyonu olan 46 olgu Manyetik Rezonans Spektroskopi ile incelendi. Kolin, kreatin, Nasetil
aspartat ve lipid-laktat pikleri değerlendirildi. Kırk altı olgunun 40'ına stereotaktik biopsi ya da
operasyon uygulandı. Histopatolojik sonuçlar ile Manyetik Rezonans Spektroskopi sonuçları karşılaştırıldı.
Bulgular: Lezyonların neoplastik/neoplastik olmayan ayrımında Kolin/N-asetil aspartat en yüksek
duyarlılığa sahipti (%87.2) ve Kolin/Kreatin, Kolin/N-asetil aspartat, Kolin+Kreatin/N-asetil aspartat
oranlarının özgüllük değerleri %100 olarak hesaplandı. Düşük/yüksek evre ayrımında Kolin/Kreatin en
yüksek duyarlılığa sahipti (%95.7) ve Kolin/N-asetil aspartat, Kolin+Kreatin/N-asetil aspartat, lipid-laktat
oranlarının özgüllüğü %100 olarak hesaplandı. Sonuç olarak Kolin/Kreatin oranının 2.2'den yüksek olması
ve eşlik eden lipid-laktat pikinin neoplastik lezyonların düşük/yüksek evre ayrımında %100 (%82.2-100)
duyarlılık ve %100 (%71.7-100) özgüllüğe sahip olduğu görüldü.
Sonuç: Yüksek Kolin ve düşük N-asetil aspartat piklerinin lezyonların neoplastik/neoplastik olmayan
ayrımında etkili olduğu görüldü. Neoplastik lezyonların yüksek/düşük evre ayrımında ise 2.2'den yüksek
Kolin/Kreatin oranı ve eşlik eden lipid-laktat pikinin değerli bilgiler verdiği sonucuna varıldı.