Kent Markası Oluşum Sürecinde Tekirdağ Kent İmajı Üzerine Bir Alan Araştırması


ILGIN H. Ö. , URUÇ H.

International Congress of Management Economy and Policy, 26 - 27 Kasım 2016