Kent Markası Oluşum Sürecinde Tekirdağ Kent İmajı Üzerine Bir Alan Araştırması


ILGIN H. Ö. , URUÇ H.

International Congress of Management Economy and Policy, 26 - 27 November 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text