Preparation of Modifiable Poly(Lactose) Microgels as Biomaterials


CAN M., SAHİNER M., SAĞBAŞ S., ŞAHİNER N.

VII. Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi, 9-12 Eylül 2018, Eskişehir, Türkiye., 9 - 12 Eylül 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri