Biomedikal Uygulamalar için Gam Esaslı Mikrojellerin Sentezlenmesi ve Karakterizasyonu


SAĞBAŞ S., ŞAHİNER N.

VII. Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi, 9-12 Eylül 2018, Eskişehir, Türkiye, 9 - 12 Eylül 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri