Balkan Göçmen Kimliğinde Benzerlikler ve Farklılıklar İpsala Örneği


Aka A.

Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, vol.12, no.2, pp.7-35, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 12 Issue: 2
  • Publication Date: 2010
  • Journal Name: Sosyoloji Araştırmaları Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.7-35
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, first Balkan immigrant identity in private ownership with the social identity was established, and other similar social identity against (the other ID) that was established on the basis of differences in 2009 in the Province of Edirne Province İpsala the various villages and towns were performed on the basis of sociological research findings will be included. Research with 350 people conducted surveys and interviews with nine people to include an evaluation of techniques. At the end of the study findings and a general evaluation of different identities to live together there will be attempting to discuss solutions.
Bu çalışmada öncelikle Balkan Göçmen kimliği özelinde, ait olunan sosyal kimlikle kurulan benzerlik ve diğer sosyal kimliklere karşı (öteki kimliklere) kurulan farklılık temelinde 2009 Yılı'nda Edirne İli İpsala İlçesi'nin çeşitli köy ve beldelerinde gerçekleştirilen sosyolojik araştırmanın temel bulgularına yer verilecektir. Araştırma 350 kişiyle yapılan anket ve dokuz kişiyle gerçekleştirilen görüşme tekniklerinin bir değerlendirilmesini kapsamaktadır. Çalışmanın sonunda da bulguların genel bir değerlendirilmesi ve farklı kimliklerin birarada yaşamasına dair çözüm önerileri tartışılmaya çalışılacaktır.