Kompakt Laminat Panellerin Delinmesinde Delik Girişi Ve Çıkışı Delaminasyon Faktörü İçin Delme Parametrelerinin Optimizasyonu


MOTORCU A. R., BİLGE T.

4. International Furniture and Decoration Congress (UMDK 2017), Düzce, Turkey, 19 - 21 October 2017, vol.1, no.1, pp.213-226

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Düzce
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.213-226
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Compact laminate panels are widely used in various applications and they more preferred in structural components. Drilling is one of the important machining operations for assemble of compact laminate panels. However, delamination, which is an undesirable type of damage that seriously jeopardizes the mechanical properties of the material around the hole during drilling of the laminate panels, occurs and, the delamination factor is used to determine the degree of this delamination. The aim of this study was to determine the optimal levels of drilling parameters to minimize the delamination of the input and exit of the hole when drilling compact laminate panels with high speed steel (HSS) helical drills. For this purpose, drilling experiments on the compact laminate panel were carried out with reference to the Taguchi L18 orthogonal array experimental design at the different cutting speeds, feed rates and drilling types. The multiple performance optimization of the drilling parameters for the minimization of hole input delamination factor and the hole exit delamination factor was performed by the Gray Relation Analysis (GIA) method. The optimal levels of drilling parameters for the minimum hole input (Dfg) and hole exit (Dfç) delamination factor in the drilling of compact laminate panels with HSS helical drills were determined as 178 m/min cutting speed, 0.156 mm/rev feed rate and step hole drilling operation. The most effective drilling parameters on the hole input and hole exit delaminations were the drilling type and the cutting speed.

Kompakt laminat paneller, çeşitli uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadırlar ve yapısal bileşenlerde ağırlıklı olarak tercih edilmektedirler. Delme, kompakt laminat panellerin montajı için önemli işleme operasyonlardan biridir. Ancak, laminat panellerin delinmesi sırasında deliğin çevresindeki malzemenin mekanik özelliklerini ciddi şekilde tehlikeye sokan, istenmeyen bir hasar türü olan delaminasyon oluşur ve delaminasyon faktörü oluşan bu delaminasyonun derecesini belirlemek için kullanılır. Bu çalışmanın amacı, kompakt laminat panellerin HSS helisel matkaplarla boydan boya delinmesinde delik giriş ve çıkışındaki delaminasyonu minimize etmek için delme parametrelerinin optimal seviyelerini belirlemektir. Bu amaçla, Taguchi L18 ortogonal dizi deney tasarımı referans alınarak, kompakt laminat panel üzerinde farklı kesme hızları, ilerleme miktarları ve delme tiplerinde delme deneyleri yapılmıştır.  Delik girişi delaminasyon faktörü (Dfg) ve delik çıkışı delaminasyon faktörünün (Dfç) minimizasyonu için delme parametrelerinin çoklu performans optimizasyonu Gri İlişkisel Analizi (GİA) yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Kompakt laminat panellerin HSS helisel matkaplarla delinmesinde, minimum delik giriş ve çıkış delaminasyon faktörü için delme parametrelerinin optimal seviyeleri; 178 m/dak kesme hızı, 0.156 mm/dev ilerleme miktarı ve kademeli delik delme işlemi olarak belirlenmiştir. Delik giriş ve çıkışındaki delaminasyonlar üzerinde en etkili delme parametreleri delme tipi ve kesme hızı olmuştur.