21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı


Creative Commons License

Gümüştekin G., Demirci K., Ergun Özler D., Atalay Giderler C.

Nobel Yayın Dağıtım, Kütahya, 2013

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2013
  • Publisher: Nobel Yayın Dağıtım
  • City: Kütahya
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: No