Öz-Belirleme Kuramı Açısından Ergenlerin Anne Baba Algısı ile Duyuşsal İyi Oluşları Arasındaki İlişki


KOCAYÖRÜK E.

PDR TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERGİSİ, vol.IV, no.37, pp.24-37, 2012 (Peer-Reviewed Journal)