The Determination of Occupational Health and Safety Awareness of Vocational School Students


Okay Ş., Motorcu A. R.

UMYOS 2016 V. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Prizren, Kosovo, 18 - 20 May 2016, vol.2, pp.277-286

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 2
  • City: Prizren
  • Country: Kosovo
  • Page Numbers: pp.277-286
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Increasing machine utilization and mass production with industrialization, job security has becomemore important. In our country, current output has increased with increasing occupational accidentand prescribed industrial disease. In our country, 1345 people in 2013, 1886 people in 2014 and 1730people in 2015 lost their life in occupational accidents. Our country takes place near the top in thegradation of World and Europe in deadly work accident, in order to reduce these accidentsoccupational health and safety culture of creation and development of major importance. Theimportance of occupational health and safety training in the development of cultural infrastructure is agreat. The aim of this study determinate awareness level of occupational health and safety ofvocational school students. Research was carried out on students of automotive technology andapproved to assessment. The data collected through surveys were analysed by SPSS 17.0 for Windowsawareness level of occupational healthand safety has increased through learning knowledge in both practical lab courses to occupationalhealth and safety course.

Sanayileşmeyle birlikte makine kullanımın artması ve seri üretimin hız kazanması beraberinde iş güvenliği kavramının öneminde artışa neden olmuştur. Üretim miktarı her yıl sürekli artmakta olan ülkemizde, iş kazaları ve meslek hastalıklarında da artış görülmektedir. Ülkemizde 2013 yılında 1345, 2014 yılında 1886 ve 2015 yılında 1730 kişi iş kazalarında hayatını kaybetmiştir. Ölümlü iş kazalarında Dünya ve Avrupa sıralamasının ilk sıralarında gelen ülkemizde, bu kazaların azaltılabilmesi için “iş sağlı ve güvenliği kültürünün” oluşturulması ve geliştirilmesi büyük önem kazanmaktadır. Kültürel alt yapının oluşmasında iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin önemi büyüktür. Bu çalışmada, Meslek Yüksekokullarında (MYO) eğitim gören öğrencilerin iş sağlığı ve güvenliği farkındalık düzeyleri belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi MYO otomotiv teknolojisi ve makine programları öğrencilerine, hazırlanan anket uygulanmıştır. Toplam 189 anket değerlendirmeye uygun görülmüştür. Anketler aracılığı ile toplanan veriler bilgisayara girilmekte ve SPSS (Statical Package for Social Sciences) 17.0 for Windows ortamında analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda gerek uygulamalı laboratuvar derslerinde, gerekse iş sağlığı ve güvenliği dersi çerçevesinde öğrenilen bilgilerin, öğrencilerin iş güvenliği farkındalık düzeyini artırıcı etki gösterdiği görülmektedir.