Beden Eğı̇tı̇mi Öğretmenı̇ Meslekı̇ Motı̇vasyon Ölçeğı̇nı̇n Geçerlı̇lı̇k ve Güvenı̇rlı̇k Çalışması


UĞRAŞ S. , GÜLLÜ M.

1. Uluslararası Beden Eğitimi, Spor, Rekreasyon ve Dans Kongresi, 26 Nisan 2018 - 28 Nisan 2016

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri