Beden Eğı̇tı̇mi Öğretmenı̇ Meslekı̇ Motı̇vasyon Ölçeğı̇nı̇n Geçerlı̇lı̇k ve Güvenı̇rlı̇k Çalışması


UĞRAŞ S., GÜLLÜ M.

1. Uluslararası Beden Eğitimi, Spor, Rekreasyon ve Dans Kongresi, 26 April 2018 - 28 April 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: No