Yüksek gerilim Hattı Çalışanlarında BRCA 2 Gen Mutasyonunun Araştırılması


DAŞDAĞ S., SİPAHİ T., ÇAKINA S. , ŞENER S.

23. ULUSAL BİYOFİZİK KONGRESİ, Turkey, 16 September 2011

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey