Okul müdürlerinin yapılandırmacı eğitim-öğretim stratejilerine dayalı görüşleri: Hatay ili örneği


Creative Commons License

BABADOĞAN M. C. , TORAMAN Ç.

Turkish Journal of Education, cilt.4, sa.1, ss.29-49, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 4 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2015
  • Dergi Adı: Turkish Journal of Education
  • Sayfa Sayıları: ss.29-49

Özet

Günümüzde hiyerarşik, bürokratik ve merkezden yönetilen okul örgütlenmelerinden uzaklaşarak daha katılımcı, çevresiyle bütünleşmiş, öğrenci ve öğretmen katılımına önem veren ve topluluk bilincinin geliştiği okul örgütlenmelerini yaratmak gelmektedir. Bu araştırmada Hatay il sınırları içerisinde bulunan okullarda görev yapan yöneticilerin çeşitli değişkenler bakımından yapılandırmacılığa yönelik görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. soruya cevap aranırken “İki Değişken İçin Ki–Kare Testi” kullanılmıştır. Bu araştırmada okul türünün yapılandırmacı anlayışa dayalı kavram ve uygulamaların, yönetici ve öğretici rollerinin, okul yönetimi özelliklerinin ve sınıf söylemelerinin neler olduğunu bilmeye ilişkin konularda anlamlı farklılık yarattığını ortaya çıkarmıştır. Bunun dışında kalan yöneticinin statüsüne, okul tipine, cinsiyete, hem öğretmenlik hem de yönetici kıdemine göre yapılandırmacılığa ilişkin görüşler arasında anlamlı farklılık oluşmamıştır. Yöneticilerinin ortalama puan dağılımları bakıldığında genel durumun kararsızlıkla katılma arasında katılmanın alt sınırında bulunduğu görülmektedir. öğretmenlikten geçerek yöneticiliğe atanan bireylerin bu konularda bilgi, beceri ve yetkinlik yönlerinden eğitim eksiklikleri olduğu söylenebilir.