Rutin kranial bilgisayarlı tomografinin fasial kemik fraktürlerini değerlendirmedeki etkinliği


REŞORLU M. , KARATAĞ O. , UYSAL F. , DAŞ M. , ÖZTÜRK M. Ö.

4th international Critical Care and Emergency Medicine Congress, 18 - 21 Mayıs 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri