Bozcu, M., Çoban, H., Yılmaz, K., 2003, Karacahisar otoktonu ve Antalya napları içerisindeki Mesozoyik volkanik kayaların petrolojik incelemesi,


BOZCU M., Çoban H., Yılmaz K.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, no.7, pp.107-121, 2003 (Peer-Reviewed Journal)