BİR MODERNLEŞTİRME PROJESİ OLARAK CUMHURİYET BALOLARI


KÖZLEME A. O.

ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ (The Jjournal of International Cocial Research), vol.13, no.70, pp.554-566, 2020 (Peer-Reviewed Journal)