Transformation of Turkish State In the Context of Regulation School: The Political Economy of State Budget


EROĞLU E.

İŞ GÜÇ, ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ VE İNSAN KAYNAKLARI DERGİSİ, vol.18, no.3, pp.81-108, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This study aims to analyse the transformation of capitalist state in Turkey in the context of regulation school considering accumulation regime and modes of regulation. Regulation school emphasizes that the historical development of capitalism is based on social and political interventions and arrangements, and it focuses on the institutional mechanisms that stabilise, facilitate and restructure the cyclical relation between production and consumption, which are both necessary for capital accumulation. Therefore, it is quite important to analyse the role of state in ensuring stability during accumulation regime crises, which occur in certain periods of capitalism, from the perspective of political economy. Consisting of public expenditures and taxes, stage budgets are accepted to be the most important regulatory tools. Starting from this fact, this study analyses the state’s role as a regulator through its budget in accumulation regimes in the post-1980 period in Turkey.

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de kapitalist devletin dönüşümünün düzenleme okulu bağlamında birikim rejimi ve düzenleme biçimlerine göre değerlendirilmesidir. Düzenleme okulu kapitalizmin tarihsel gelişiminin toplumsal ve siyasal müdahale ve düzenlemelere dayandığına ve sermaye birikimi için gerekli üretim ve tüketim arasındaki döngüsel ilişkinin istikrarını sağlayan, yeniden yapılandıran ve kolaylaştıran kurumsal mekanizmalara vurgu yapmaktadır. Bu nedenle düzenleme okulunda kapitalizmin belirli dönemlerinde açığa çıkan birikim rejimi krizlerinde istikrarın sağlanmasında devletin sahip olmuş olduğu rolün ekonomi politik analizi oldukça önemlidir. Kamu harcamaları ve vergilerden oluşan devlet bütçeleri ise birikim rejimlerinde en önemli düzenleme araçları olarak kabul edilmektedir. Buradan hareketle bu çalışmada 1980 sonrası dönem için birikim rejimlerinde devletin bütçe aracılığıyla düzenleyici rolü analiz edilmektedir.