Kaz Dağı Kuzeyinde Genç Tektoniğin (Neotektonik) Jeomorfolojik Özelliklerin Şekillenmesindeki Yeri ve Önemi.


KOÇ T., Öztürk M. Z.

Türkiye Kuvaterner Sempozyumu VI (TURQUA VI), Çanakkale, Turkey, 16 - 18 May 2007, pp.30-37

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Çanakkale
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.30-37
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes