Tarihi Babakale Hamamı Koruma ve Sürdürülebilirlik Önerisi


Creative Commons License

Tokay Z. H., SALCAN E.

Avrasya Bilimler Akademisi- Avrasya Sanat ve Medeniyet Dergisi, no.9, pp.39-75, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Today, many instances of immovable cultural heritage of Anatolia are under the danger of destruction. A large part of these immovable cultural assets are located in the rural part of Anatolia. The baths those dated to different historical civilizations and historical periods take a large part within this context. These baths must be handled at the top priority within the context of conservation campaingns those will be carried. In this study, the essential principles of a conservation approach that is offered for conservation and sustainibility of The Historical Bath of The Babakale Village is determined. This paper consist of two main chapters, first chapter (existing condition /survey) includes the details of the existing condition of the building and the second chapter (the conservation approach) includes the details of the conservation interventions. 

Günümüzde, Ülkemiz sınırları içinde yer alan çok sayıda taşınmaz kültür varlığı yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Bu taşınmaz kültür varlıkları, kent merkezlerinde olduğu kadar kırsal alanlarda da sıklıkla yer almaktadır. Çeşitli tarihsel dönemlerden günümüze ulaşan tarihi hamam yapıları, yukarda belirtilen taşınmaz kültür varlıklarının önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Bu hamam yapıları, koruma ve planlama süreçleri açısından öncelikli olarak ele alınması gereken öğelerdir. Çanakkale İli Ayvacık İlçesi'ne bağlı Babakale Köyü'nde yer alan hamam yapısı da, bu kapsamda ele alınabilecek bir taşınmaz kültür varlığı örneğidir. Bu çalışmada, Babakale Hamamı'nın gelecek nesillere en iyi şekilde aktarılmasına olanak sağlayacak bir koruma yaklaşımının başlıca ilkelerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Çalışmanın kapsamında öncelikle, yapıya ait kalıntıların güncel durumu açıklanmış, devamında ise yapı için önerilen koruma yaklaşımının temel ilkeleri ile ilgili açıklamalara yer verilmiştir.