INFLUENCE OF MAHALEB LEAF EXTRACTS ON THE GROWTH OF SACCHAROMYCES CEREVISIAE YEAST CELLS


Creative Commons License

Turgut Genç T., Sargın M.

EURO ASIA 9TH INTERNATIONAL CONGRESS ON APPLIED SCIENCES, Erzurum, Turkey, 11 - 12 August 2021, pp.314-323

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Erzurum
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.314-323
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Saccharomyces cerevisiae yeast cells have been used as a model organism in recent years to understand the mechanisms of aging in higher eukaryotes. S.cerevisiae yeast cells have two different aging mechanisms as replicative and chronological aging. The pathways and related genes involved in the chronological aging mechanism are similar to those of higher eukaryotes. Since the life span of yeast cells varies depending on internal and external factors, the determination of plant-based natural geroprotectors that affect the life span has gained great importance in recent years. In our study, the mahaleb leaf extracts (Prunus mahaleb L.) were used for analyzing the effects on yeast growth. The yeast growth was determined with a microplate reader using different concentrations of leaf extracts obtained with hexane, acetone, methanol and water solvents. It was determined that the hexane extract of mahalep leaf completely repressed the yeast growth at 0.5M and above concentrations. The results showed that 0.5M and above concentrations of leaf acetone extracts prevented the growth of yeast cells while below that concentrations trigger the yeast growth. The yeast growth were above the control group at all concentrations of methanol and water leaf extracts. According to the results obtained, methanol and water extracts of mahaleb leaf contain bioactive molecules having geroprotective properties. For this reason, it would be appropriate to determine the bioactive substances in these extracts in the future.

Saccharomyces cerevisiae maya türü hızlı çoğalabilme yeteneğinden dolayı yaşlanma mekanizmalarının anlaşılmasında kullanılan model organizmalardan biridir. S.cerevisiae maya hücrelerinde replikatif ve kronolojik yaşlanma olmak üzere iki tip yaşlanma mekanizması bulunmaktadır. Kronolojik yaşlanma mekanizmasında görevli yolaklar ve ilgili genler yüksek ökaryotlar ile benzerlik göstermektedir. Maya hücrelerinin yaşam süresi iç ve dış etkenlere bağlı olarak değiştiğinden yaşam süresini etkileyen bitkisel kökenli doğal geroprotektörlerin belirlenmesi son yıllarda büyük önem kazanmıştır. Bu nedenle çalışmamızda mahlep (Prunus mahaleb L.) bitkisine ait yaprak örneklerinin farklı çözücüler kullanılark elde edilen özütlerinin S.cerevisiae maya hücrelerinin çoğalması üzerine etkisi belirlenmiştir. Çalışmada hegzan, aseton, metanol ve su çözücüleri ile elde edilen yaprak ekstraktlarının farklı konsantrasyonları kullanılarak maya hücrelerinin çoğalması mikroplaka okuyucu ile belirlendi. Mahlep yaprağının hegzan çözücüsü ile elde edilen özütünün 0,5M ve üzeri konsantrasyonlarda maya hücrelerinin üremesini tamamen baskılandığı belirlendi. Aseton ile hazırlanan yaprak özütlerinin 0,5M altındaki konsantrasyonlarda maya hücrelerinin üremesini pozitif, 0,5M ve üzeri konsantrasyonlarda ise negatif etkilediği tespit edildi. Mahlep yaprağının metanol ve su çözücüleri ile elde edilen özütlerinde maya hücrelerinin çoğalmasının kontrol grubunun üzerinde olduğu belirlendi. Elde edilen sonuçlara göre mahlep yaprağının metanol ve su özütleri geroprotektif özelliğe sahip biyoaktif maddeler içermektedir. Bu nedenle ilerdeki çalışmalarda elde edilen özütlerin analizinin yapılarak etken maddelerin belirlenmesi uygun olacaktır.