Subduction related seismotectonics in SW Turkey


PINAR A., ÖVER S., ÖZDEN S. , YILMAZ H., KAMACI Z., ÜNLÜGENÇ Ü. C.

7. Türkiye Kuvaterner Sempozyumu, 8 - 11 Mayıs 2016

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri