Kocabıyık Ö Çömez AT Gencer B Kara S Tufan HA Topikal antiglokomatöz kullanan hastalarda gözyaşı ozmolaritesinin değerlendirilmesi


KOCABIYIK Ö. , TAŞKIRAN ÇÖMEZ A. , GENCER B. , KARA S. , TUFAN H. A.

TOD 46. Ulusal Kongresi, Program ve Özet Kitabı 456 pp., 17–21 Ekim 2012, Antalya., Turkey, 17 - 21 October 2012

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey