Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Sosyal Medya Kullanımları Üzerine Bir Araştırma: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Örneği (A Research Towards Social Media Uses of Undergraduate Tourism Students: The Case of Çanakkale Onsekiz Mart University)


DÜLGAROĞLU O., ATAY L., YILDIRIM H. M.

Turk Turizm Arastirmalari Dergisi, vol.3, no.4, pp.864-881, 2019 (Peer-Reviewed Journal)