Muhasebe Meslek Mensuplarının Almış Oldukları Disiplin Cezalarının Kayıtlı Olunan Oda Unvan ve Cinsiyet Açısından Değişimi: 2001-2015 Dönemi


Creative Commons License

GÜL H.

Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.3, no.3, pp.44-62, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Accounting which must be professed based on social responsibility principle and public welfare is a quite significant area of profession. Also, professional accountants have to obey the occupational standards and ethics during performing their professional activities. Violation of professional standards and ethical principles means disciplinary regulations for professional accountants. The main purpose of this study is to investigate both the development of the received disciplinary punishments by professional accountants by years and the changes of these punishments based on the associations, titles and genders via utilizing descriptive methods. Therefore, in this study, the discipline committee regulations which is determined by professional accountants between the years of 2001-2015 years and is published by TÜRMOB is identified. Also, the data set is obtained with the magnitude as 1.514. In methodology part, the research results are analyzed via SPSS and Microsoft Excel tools. As a result, based on the findings, the quantitative development of the discipline punishments received by professional accountants by years has parallels with the quantitative development of professional accountants by years. Moreover, the discipline punishments received by professional accountants numerically differs from the number of professionals based on their associations, the number of professionals based on their titles and the number of professional based on their genders. 

Muhasebe mesleği toplumsal sorumluluk ilkesi gereği kamu yararı gözetilerek icra edilmesi gereken son derece önemli bir meslek alanıdır. Bu nedenle muhasebe meslek mensupları mesleki faaliyetlerini mesleki mesleki standartlara ve etik kodlara uyma mecburiyetini devam etmektedir. Muhasebe meslek mensuplarının mesleki standartlar ve etik ilkeler uygulamaları uygulamaları disiplin cezalarına konu olmaktadır. Bu araştırmanın amacı muhasebe meslek mensuplarının inceleyerek derinlemesine inceleyerek, bu cezaların alınan oda, unvan ve kategorileri göre değişimini betimsel yöntemleri kullanarak inceleyerek öğrenmek. Buda kapsam muhasebe meslek mensuplarının 2001-2015 dönemleri boyunca boyunca ve TÜRMOB ile Disiplin Kurulu kararları incelenerek büyüklük 1.514 olan bir veri seti elde edilmiştir. SPSS ve Microsoft Excel programları ile elde edilen buluntu sonuçlarına göre muhasebe meslek mensuplarının finansal gelişimleri olan sayısal gelişimi ile muhasebe meslek mensuplarının yıllar itibariyle sayısal gelişimi paralellik göstermemektedir. Meslek meslek mensuplarının meslek sayısı ve cinsiyetlerine göre meslekleri sayısı veyaansal olarak farklılıklar göstermektedir.