Yaşlı Bireylerin Mental İyilik, Mutluluk Durumları ve Etkileyen Faktörler


ERDEM Ö. , EROL S., BEYTEKİN İ., ASLAN A.

2.ULUSLARARASI 20.ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, 13 - 17 Kasım 2018