THE ROLE OF ENVIRONMENTAL TAXES IN THE REDUCTION OF INCOME DISTRIBUTION INEQUALITY: AN EMPIRICAL STUDY IN THE FRAMEWORK OF OECD COUNTRIES


Creative Commons License

Taşdemir Y.

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.14, no.2, pp.1-28, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The relationship between environmental taxes and income distribution has become an important topic of discussion in recent years. These discussions began in the 1990s, with a series of tax reforms in many countries both to reduce environmental pollution and to increase employment. With these tax reforms, the tax burden on labor and capital has been shifted onto products that cause environmental pollution. This radical changes in the tax system of countries has led to an increase in the price of many products. It is fairly hard to say that all segments of society are equally affected by the increase in prices. In this context, the aim of the article is to empirically determine effects on the income distribution of energy, transportation and other environmental taxes applied in 25 OECD member countries and give suggestions for reducing the negative effects of these taxes. In this study, the long term effects of energy, transportation and other environmental taxes on income distribution were examined by panel data method between 2000 and 2015. As a result of the analysis, it was determined that while energy and other environmental taxes distort income distribution, transportation taxes improved the distribution of income

Çevre vergileri ve gelir dağılımı ilişkisi son yıllarda önemli bir tartışma konusu haline gelmiştir. Bu tartışmalar, 1990'lı yıllarda birçok ülkede hem çevre kirliliğinin azaltılması hem de istihdamın arttırılabilmesi adına bir dizi vergi reformunun gerçekleştirilmesiyle başlamıştır. Bu vergi reformlarıyla birlikte emek ve sermaye üzerindeki vergi yükü çevre kirliliğine sebep olan ürünler üzerine kaydırılmıştır. Ülkelerin vergi sisteminde yaşanan bu radikal değişiklikler birçok ürünün fiyatında artış yaşanmasına sebep olmuştur. Fiyatlarda yaşanan artıştan toplumun her kesiminin eşit derecede etkilendiğini söylemek oldukça güçtür. Bu doğrultuda makalenin amacı, 25 OECD üyesi ülkede uygulanan enerji, ulaşım ve diğer çevre vergilerinin gelir dağılımı üzerine etkilerini ampirik olarak tespit etmek ve negatif etkilerin azaltılabilmesi için öneriler ortaya koymaktır. Bu çalışmada enerji, ulaşım ve diğer çevre vergilerinin gelir dağılımı üzerindeki uzun dönemli etkisi 2000-2015 yılları arasında panel veri yöntemi ile incelenmiştir. Gerçekleştirilen analiz neticesinde enerji ve diğer çevre vergilerin gelir dağılımını bozduğu ve ulaşım vergilerinin ise gelir dağılımını iyileştirdiği tespit edilmiştir.