Çevrimiçi Öğrenme Motivasyon Ölçeği’nin Türkçe Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


ÖZBAŞI D., Cevahir H., ÖZDEMİR M.

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.8, pp.352-364, 2018 (Peer-Reviewed Journal)