Güvenilir Bir Para Politikası İçin Şeffaflık ve Hesap Verebilirliğin Önemi Üzerine Bir Değerlendirme


Büyükakın F., Tarı Özgür M.

Anadolu International Conference in Economics: Developments in Economic Theory, Modelling and Policy, Eskişehir, Turkey, 17 - 19 June 2009

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Eskişehir
  • Country: Turkey
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: No