The Investigation of Thermal Decomposition Kinetics of Cr , Mo and W Hexacarbonyl Complexes with The Schiff Base 5-(Pdımethylamınobenzylıdene) Rhodanıne (Dmabr) Using Thermogravımetric Methods


DOĞAN F. , Yürekli M.

XX. Ulusal Kimya Kongresi, Kayseri, Türkiye, 4 - 08 Eylül 2006

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Kayseri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye