Hz. Peygamber’in Şiire Yaklaşımı


Creative Commons License

Yılmaz M.

inönü üniversitesi ilahiyat fakültesi dergisi, vol.IV, no.2, pp.187-210, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

he narratives which have reached
until today is understood that the Messenger of Allah (May the peace and blessings of Allah be upon
him) who raised in a community giving great value to the art of poem, praised and gave importance
to poetry and also used its strenght as a psychological struggle against the enemy. Again it is understood through these narratives that Prophet Mohammad encoruaged the poets to write about
the right and İslamique teachings. It can be seen that in return the Prophet of Allah practises censor on poem types which urges to defeatism in society and which includes attack on Islam.

Günümüze ulaşan rivâyetlerden şiir sanatının hayli değer verildiği Arap toplumunda yetişen
Allah Resûlü’nün (s.a.v.) pratikte şiire ilgi duyduğu, şiiri övdüğü ve şiirin sihirli gücünden yararlanarak düşman karşısında bir tür psikolojik savaş aracı olarak kullanılmasını istediği anlaşılmaktadır. Yine günümüze ulaşan söz konusu rivâyetlerden Allah Resûlü’nün şâirleri hakka ve İslâm öğretilerine uygun düşecek türden şiir söylemeye teşvik ettiği anlaşılmaktadır. Buna mukabil Allah
Resûlü’nün toplumda bozgunculuğa sevk eden ve İslâm’a saldırı içeren şiir türlerine sansür uyguladığı görülmektedir.