Bazı vic-dioksim Bileşiklerinin katı Hal ısısal Bozunma Kinetiğinin Termogravimetrik Analiz Yöntemleri ile Araştırılması


taşbaş m., DOĞAN F. , ORAL A. , ŞİRİN K., MERCİMEK B.

XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, Kars, Turkey, 5 - 09 July 2004, pp.629

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Kars
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.629