Türkiye’de Dış Ticaret Uygulamaları: 4458 Sayılı Gümrük Kanunu Özelinde


ÜRÜNAL A. A. , AKA A.

INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY AND POLICY, İstanbul, Türkiye, 20 - 21 Mayıs 2017, ss.459-475

  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.459-475

Özet

Dış Ticaret olgusunun Tarife, Menşe, Kıymet sistemleri ile ele alındığı bu çalışmada, dış ticaret kuramları çerçevesinde dış ticaret, tarihsel boyutu ile incelenmiştir. Avrupa Birliği’ne üyelik süresince 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı ile 1 Ocak 1996 yılından itibaren başlayan Gümrük Birliği’nin, Türk Gümrük Mevzuatında meydana getirdiği değişiklikler kapsamında Gümrük Mevzuatı 4458 sayılı Gümrük Kanunu özelinde gümrük işlemleri ve bu işlemler kapsamında Tarife, Menşe, Gümrük Kıymeti sistemleri ve bu sistemler ile ilgili kurallarının uygulamaya yönelik analizi yapılmıştır. Tarihsel süreç içerisinde dış ticaret kuramlarının cevap aradığı temel sorular, kapitalist düzenin ilk temelinin atıldığı Merkantilizm ve tarımın kapitalistleşmesini öne çıkaran Fizyokrasi ele alınmıştır. Bunu takiben klasik dış ticaret kuramlarından ön planda yer alan Adam Smith’in ‘Mutlak Üstünlük Kuramı’ ve David Ricardo’nun ‘Karşılaştırmalı Üstünlük Kuramının varsayımlarına ve çıkarımlarına özel vurgu yapılarak analiz edilmiştir. Gümrük işlem akışı 4458 sayılı Gümrük Kanunu Tarife, Menşe, Kıymet sistemleri ve bu sistemlerin işleyişi mevzuat çerçevesinde analiz edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Dış Ticaret, 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Tarife, Menşe, Kıymet

FOREIGN TRADE PRACTICES IN TURKEY: CUSTOMS LAW NO. 4458 SPECIAL Tariff of Foreign Trade phenomenon, Origin, this study dealt with the Securities systems, within the framework of foreign trade foreign trade theories, were examined by the historical dimension. trade is analyzed within the foreign trade theories and its historic aspects. In the process of EU membership, in the scope of the changes in the Turkish Customs Legislation brought by Customs Union, which started with the Partnership Council decree numbered 1/95 on 1st of January 1996, Customs Legislation, Customs Law numbered 4458, specifically customs transactions and in the scope of these transactions Fare, Origin and Customs Value systems and the rules about these systems has been analyzed aimed at application. The basic question that has been asked throughout history by foreign trade theories, Mercantilism which set the tone for capitalist order and Physiocracy which capitalized agriculture has been examined. Physiocracy which capitalized agriculture has been examined. After this, the leading theories among foreign trade theories, Adam Smith’s Theory of Absolute Advantage and David Ricardo’s Theory of Comparative Advantage has been analyzed by making a special emphasis on their assumptions and implications. Customs Tariff Customs Act 4458 of the process flow, Origin, securities system and the functioning of these systems were analyzed in the framework of the legislation. Key Words: Foreign Trade, Customs Act 4458, Schedules, Origin, Securities