Milli Mücadele Sırasında Yunanlıların ve İtilaf Devletlerinin Çanakkale Bölgesinde Savaş Hukukuna Aykırı Davranışları Hakkında Kısa Notlar


BORLAT B.

ÇANAKKALE ARAŞTIRMALARI TÜRK YILLIĞI, pp.109-126, 2011 (Peer-Reviewed Journal)