Dişeti Fenotipini Kalınlaştırmak İçin Enjekte Edilebilir Fibrinin Kullanılması


Creative Commons License

Özsağır Z. B., Tunalı M.

in: Ortodonti-Periodontoloji Etkileşimleri - 2021, Prof.Dr. Sönmez Fıratlı, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.34-41, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.34-41
  • Editors: Prof.Dr. Sönmez Fıratlı, Editor
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

ÖZET İnce dişeti fenotipinin, dişeti çekilmeleri için önemli bir risk faktörü olduğu bilinmektedir. Ortodontik tedavi sırasında ve sonrasında ince dişeti fenotipi olan hastalarda, daha fazla dişeti çekilmesi görüldüğü bir gerçektir. Özellikle kemik dehisensleri ve fenestrasyonları olan, dişlerin vestibülde konumlandığı bölgelerde dişeti beslenemediği için dişeti çekilmesi meydana gelmektedir. Dişeti çekilmelerinin tedavisinde kullanılan cerrahi yöntemlerde, çoğunlukla avasküler greftlerin dişeti çekilmesi bölgesine yerleştirilmesi söz konusudur. Kanlanması sınırlı bir alana cerrahi uygulamalarla, bölgenin damarsal desteğini azaltarak ve avasküler greftler uygulayarak yapılan tedavilerin önemli limitasyonları göze çarpmaktadır. Son yıllarda geleneksel tedavi yöntemlerine yeni teknikler ve yeni greft materyalleri eklenerek, bu teknikler kullanılmaya başlanmıştır. Dişeti çekilmesi veya ince dişeti fenotipi olan bölgelere, trombositten zengin fibrinler (PRF); minimal invaziv yöntemler kullanılarak veya cerrahi olmadan uygulanabilmektedir. Tamamen otojen ve yoğunlaştırılmış kan pıhtıları olan bu kan konsantrelerinin, dişeti çekilmeleri için uygulanan geleneksel tedavi yöntemlerinin limitasyonlarını azaltması beklenmektedir. Anah tar Ke li me ler: Diş eti; fenotip; yara iyileşmesi; kan trombositleri; rejenerasyon ABS TRACT Thin gingival phenotype is known as an important risk factor for gingival recession. More gingival recessions are observed in patients with thin gingiva during and after orthodontic treatment. Gingival recession occurs where the teeth are positioned in the vestibule, especially areas with bone dehiscences and fenestrations, due to insufficient gingival vascular supply.Today, the methods used for the treatment of the gingival recessions are surgical methods, and these methods mostly include the placement of avascular grafts at the gingival recession area. Significant limitations of the treatments, which are performed surgically, are noticeable when the application of avascular grafts to the areas with reduced vascular supply. In recent years, some new techniques and new graft materials are added to traditional treatment methods. Platelet-rich fibrins (PRFs) can be applied to the areas with gingival recessions or thin gingival phenotype by minimally invasive surgical methods or non-surgically. These blood concentrates, which are completely autogenous and concentrated blood clots, can be expected to reduce the limitations of traditional treatment methods for gingival recessions. Keywords: Gingiva; phenotype; wound healing; blood platelets; regeneration