ENDÜSTRİYEL ATIK SU ARITIMINDA NANOPARTİKÜLLERİN KULLANIMI


Dalyan O., Pişkin M. (Editor)

Efe Akademik Yayıncılık, İstanbul, 2022

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: Efe Akademik Yayıncılık
  • City: İstanbul
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Due to these advantages, nanoparticles with physical and chemical properties such as antimicrobial activity, catalytic capacity, and optoelectronics are demanded in various sectors. It is also used in personal care products in the cosmetics industry due to its sunscreen and UV rays reflecting and absorbing properties. It is also preferred in wastewater treatment plants, photocatalysis, disinfection, and membrane processes. The increasing number of nanoparticles, which is referred to as a new technological development, usage area, and the amount has revealed the necessity of investigating the effects on human health and the environment. It is necessary to treat high-level pollutant wastes that may occur due to the production processes of industry and industrial organizations. Wastewater treatment systems designed for industrial wastewater treatment vary according to many criteria such as sector, production method, wastewater amount, and pollution values. It has become a necessity to investigate new methods that are thought to have less impact on human health and the environment in wastewater treatment processes. For wastewater treatment plants, the most appropriate method in terms of environmental sustainability can be evaluated as the use of nanoparticles. However, it is imperative to investigate the effects of nanoparticles because of their application in wastewater treatment processes. In this study, information about the toxic effects of nanoparticles on humans and the environment because of the use of nanoparticles in industrial wastewater treatment systems has been given by reviewing the literature.

Antimikrobiyel aktivite, katalitik kapasite ve optoelektronik gibi fiziksel ve kimyasal özellikler gösteren nanopartiküller bu avantajlarından dolayı çeşitli sektörlerde talep edilir durumdadır. Ayrıca kozmetik sektöründeki kişisel bakım ürünlerinde de güneş koruyucusu ve UV ışınını yansıtma ve absorbe özelliklerinden dolayı kullanılmaktadır. Atık su artıma tesislerindeki, fotokataliz, dezenfeksiyon ve mebran proseslerinde de tercih edilmektedir. Yeni bir teknolojik gelişme olarak anılan nanopartiküllerin artan kullanım alanı ve miktarı insan sağlığı ve çevre üzerine etkilerinin araştırılması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Endüstri ve sanayi kuruluşlarının üretim prosesleri sonucu oluşan veya oluşabilecek yüksek düzeyde kirletici atıklarının arıtılması gereklidir. Endüstriyel nitelikli atık suların arıtılması amacı ile tasarlanan atık su artıma sistemleri, sektör, üretim yöntemi, atık su miktarı ve kirlilik değerleri gibi birçok kritere göre değişiklik göstermektedir. Atık su arıtma proseslerin de insan sağlığı ve çevreye etkisinin az olduğu düşünülen yeni yöntemlerin araştırılması gereklilik olmuştur. Atık su arıtma tesisleri için çevresel sürdürülebilirlik açısından en uygun yöntem nanopartiküllerin kullanımı olarak değerlendirebilir. Bunula birlikte nanopartiküllerin atık su arıtma proseslerinde uygulanması sonucu etkilerinin de araştırılması zorunluluktur. Bu çalışmada endüstriyel atık su arıtma sistemlerinde nanopartikülllerin kullanımı sonucu insan ve çevre üzerindeki toksik etkileri hakkında literatür taraması yapılarak bilgiler verilmiştir