Çanakkale Boğazı ndaki Siyah İskorpit Balığı (Scorpaena porcus Linnaeus, 1758) nın Üreme Özellikleri Üzerine Bir Araştırma


ÇELİK E. Ş., BİRCAN R.

Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2004 (Peer-Reviewed Journal)