URBAN SPACES THAT HEALS WITHIN BIOPHILIC DESIGN CONCEPT


Özdemir T., Sağlık E.

1.ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 16 - 17 January 2021, vol.1, pp.277-291

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.277-291
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Today's modern cities are exposed to many negative factors including dynamic population increase, consumption, environmental problems which started with industrial revolution and got worse with the advance of technology and scientific developments. Along with these global problems, the decrease in open and green areas in cities causes the instinctive relationship that people have established with nature to weaken. People's inclination and need for nature cannot be ignored. In fact, there are many studies in literature that examine the positive effect of cities with life habitat that support people's link to nature, on the physiological and psychological health of the society. However, with the rapid increase of urbanization today, it can be said that the nature elements are increasingly disappearing in cities. It is of great importance to approach this problem with a life-friendly solution, in other words, with biophilic design concept. The main focus of this study is to examine the concept of biophilic design, a concept that comes from the disciplines of psychology and philosophy and will contribute positively to strengthen the relationship people establish with nature, and the reflection of this approach on architectural design. First of all, the concept of biophilic design and human-naturespace relations were examined conceptually in the study. Within the framework of these concepts, architectural elements that will strengthen biophilic design (water element, vertical garden, green roof, color, daylight, natural material and organic form) are evaluated together with examples. The method of the study is to examine the architectural examples from the world which were designed with the biophilic approach, ensuring the relationship people establish with the natural environment is strong. The results obtained from the research show that approaching cities with a biophilic design principle provides benefits to today's problems on a large scale, and will support the design vision of future cities. Keywords: Biophilia, Biophilic Design, Urban Open-Green Space, Biophilic Landscape

Günümüz modern kentleri, endüstri devrimi ile birlikte başlayan teknoloji ve bilimsel gelişmeler ile süregelen; dinamik nüfus artışları, tüketim sorunsalı ve çevresel sorunlar gibi pek çok olumsuz faktörlere maruz kalmaktadır. Küreselleşen bu sorunlarla birlikte, kentlerde açık ve yeşil alanların azalması, insanların doğa ile varolduğu andan itaberen kurduğu içgüdüsel ilişkinin zayıflamasına neden olmaktadır. İnsanların, doğaya olan eğilimi ve doğaya hissettiği ihtiyaç göz ardı edilemez bir durumdur. Bu doğrultada yaşam habitatı olan kentlerin, insanların doğa ile kurduğu iletişimini destekleyici olması açısından önem taşımakla birlikte toplum fizyolojik ve psikolojik sağlığına da olumlu yönde katkı sağladığı literatürde pek çok araştırmaya konu olmuştur. Ancak günümüzde kentleşmenin hızla artmasıyla birlikte doğaya atıf yapan unsurların kentlerde büyük ölçekte kaybolduğu söylenebilmektedir. Kentlerde yaşanan bu sorunlara çözüm olarak; yaşam dostu yani biyofilik bir tasarım anlayışı ile yaklaşmak büyük önem teşkil etmektedir. Psikoloji ve felsefe disiplinlerinden gelen bir kavram olan ve insanların doğa ile kurdukları ilişkiyi güçlendirmede olumlu yönde katkı sağlayacak olan biyofilik tasarım kavramı ve mimari tasarıma yansımasını incelemek bu çalışmanın ana odağını oluşturmaktadır. Çalışmada öncelikli olarak biyofilik tasarım kavramı ve insan-doğamekan ilişkileri kavramsal olarak irdelenmiştir. Bu kavramlar çerçevesinde biyofilik tasarımı güçlendirecek mimari unsurlar (Su ögesi, dikey bahçe, yeşil çatı, renk, gün ışığı, doğal malzeme ve organik form) uygulanmış örneklerle birlikte değerlendirilmiştir. Çalışmanın yöntemini, insanların doğal elementler ile birlikte doğal ortamla kurdukları ilişkinin güçlü olmasını sağlayan biyofilik tasarım yaklaşamı ile kurgulanmış mimari uygulamaların dünyadaki örnekleriyle incelenmesi oluşturmaktadır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar, kentlere biyofilik bir tasarım prensibiyle yaklaşmanın günümüz sorunlarına büyük ölçekte fayda sağladığını göstermekle birlikte gelecek kentlerin tasarım vizyonunu belirlemede destekleyici olacaktır.