β-Talasemi Majör Hastalarının Kraniyofasiyal Özellikleri: Ön Rapor (Craniofacial Features of β-Thalassemia Major Patients’: Preliminary Report)


ÇETİN GENÇ Ç.

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği’nin (TAOMS) 28. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 14 - 18 November 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes