Farklı Tür Balıklarda Hematolojik İndekslerin Referans Değerleri


ÇELİK E. Ş., AKBULUT M., ODABAŞI S., ODABAŞI D. A.

Anadolu University Journal of Science And Technology, pp.277-293, 2006 (Peer-Reviewed Journal)