Çalışanların Örgütsel Kimlik Algılarının Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkisi


AKATAY A.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SOSYAL VE EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, vol.9, no.16, pp.299-315, 2008 (Peer-Reviewed Journal)