YENİ N-AROİL-N’-ARİLTİYOÜRELERİN SENTEZİ, FLUORÜR VE SİYANÜR İYONLARI İLE HiDROJEN BAĞLAMA ETKİLEŞİMLERiNİN İNCELENMESİ


AYDIN F., TUNOĞLU N.

23. ULUSAL KİMYA KONGRESİ, CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, SİVAS, Sivas, Turkey, 16 - 20 June 2009

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Sivas
  • Country: Turkey
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes