YENİ N-AROİL-N’-ARİLTİYOÜRELERİN SENTEZİ, FLUORÜR VE SİYANÜR İYONLARI İLE HiDROJEN BAĞLAMA ETKİLEŞİMLERiNİN İNCELENMESİ


AYDIN F. , TUNOĞLU N.

23. ULUSAL KİMYA KONGRESİ, CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, SİVAS, Sivas, Türkiye, 16 - 20 Haziran 2009

  • Basıldığı Şehir: Sivas
  • Basıldığı Ülke: Türkiye