Türkiye'de Elektronik Ticaretin Vergilendirilmesi ve Tevkifat Müessesesi


Creative Commons License

Öksüz M., Türgay T.

YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.16, no.32, pp.135-155, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 16 Issue: 32
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.135-155
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Electronic commerce, which becomes a part of our daily life, is one of the most important problems that still needs to be resolved in terms of tax administration. Due to the insufficiency of existing legal regulations in the taxation of electronic commerce, governments are working on this issue in order to reduce unregistered and tax losses. It is observed that studies concentrate on how taxation of electronic commerce can be benefited from the stoppage organization. In this study, it is included evaluations on how can be benefited from the stoppage mechanism for the taxation of electronic commerce in the Turkish tax system.

In this context, it is aimed to examine the general problems related to the application of personal income tax and corporate tax on taxation of income from electronic commerce and the recent changes about this issue made in the Turkish tax procedure law. For this purpose, it will be emphasized on the principles regarding the taxation of transactions subject to electronic commerce in terms of personal income tax law and corporate income tax law.

Günlük hayatımızın bir parçası haline dönüşen elektronik ticaret, vergi idaresi açısından hala çözülmesi gereken en önemli sorunlardan birisi halindedir. Mevcut hukuki düzenlemelerin elektronik ticaretin vergilendirilmesinde yetersiz kalması üzerine hükümetler kayıt dışılığın ve vergi kaybının azaltılması amacıyla bu konuda çalışmalar yürütülmektedir. Çalışmaların elektronik ticaretin vergilendirilmesinde tevkifat müessesinden nasıl yararlanılabileceği üzerinde yoğunlaştığı gözlenmektedir. Bu çalışmamızda Türk vergi sisteminde elektronik ticaretin vergilendirilmesine ilişkin tevkifat mekanizması uygulamasından nasıl yararlanılabileceğine ilişkin değerlendirmelere yer verilmiştir.

Bu çerçevede elektronik ticaretten elde edilen gelirin vergilendirilmesinde Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi’nin uygulanması ile ilgili genel sorunlar ve Türk Vergi Mevzuatında bu konuda yapılan güncel değişikliklerin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda Gelir Vergisi Kanunu (GVK) ve Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK) açısından elektronik ticarete konu işlemlerin vergilendirilmesine ilişkin esaslar üzerinde durulacaktır.