Rekreasyonda Algılanan Sağlık Çıktıları ve Egzersiz Bağımlılığı: RekreasyonelAmaçlı Egzersiz Yapan Bireyler Üzerine Bir Araştırma


KULA H., KAÇAY Z. , AYHAN C.

3. AKADEMİK SPOR ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, 7 - 09 Ekim 2019

  • Yayın Türü: Bildiri