Yerel Ekonomik Kalkınmada TKDK’nın Yeri ve Önemi: Çanakkale İli Örneği


Creative Commons License

İPEK S. , ÖKSÜZ M. , YÜCESAN M.

Uluslararası İyi Yerel Yönetim Uygulamaları Konferansı, İzmir, Türkiye, 13 - 14 Nisan 2018, ss.32

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: İzmir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.32

Özet

İnsan, ekonomik kalkınmanın hem kaynağı hem de hedefi konumunda yer almaktadır. İnsanların yaşam standartlarının ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan artırılması kalkınmanın temel amacı olarak görülmektedir. Ekonomik kalkınma genellikle milli gelirdeki artış olarak bilinse de bununla sınırlı bir kavram olmayıp, milli gelirdeki artışın insanların yaşam kalitesindeki iyileşmenin yanı sıra refah seviyesi gibi alanlarda meydana getirdiği değişimleri kapsayan çok yönlü bir kavramdır. Ayrıca ekonomik kalkınma sadece ulusal düzeyde değil bölgesel ve yerel düzeyde de gerçekleşmektedir.

Sanayileşme ve kentleşme sürecinde temel olarak iki yerleşim birimi meydana gelmiştir; kır ve kent. Yerel ekonomik kalkınma kavramı bu iki yerleşim birimini de içermektedir. Şüphesiz ki, kırsal kesimde yaşayan insanların, kentlerde yaşayan insanlara göre katma değeri düşük işlerle uğraşmaları dolayısıyla, genel olarak gelir seviyeleri ve yaşam kaliteleri daha düşüktür. Kırsal geri kalmışlık başta kentlere göç olmak üzere birçok sosyal, ekonomik ve kültürel sorunlara yol açabileceğinden kırsal kalkınmanın sağlanması oldukça önemlidir. Bu amaçla, 2007 yılında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) faaliyete geçmiştir. TKDK’nın kurulmasının temel amacı, Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşlardan aktarılan kaynakların Türkiye’de kırsal kalkınmaya yönelik faaliyetlerde kullanılmasını sağlayarak kırsalda yaşayan insanların yaşam kalitesinin iyileştirilmesi ve refah seviyelerinin artırılmasının yanı sıra yerel kalkınmanın da sağlanmasıdır. Bu amacı gerçekleştirebilmek için TKDK’ya, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Fonları ile desteklenecek Tarım ve Kırsal Kalkınma Programını (IPARD) uygulama görevi verilmiştir.

Çalışmanın temel amacı, TKDK tarafından IPARD kapsamında Türkiye’ye aktarılan fonların kullanımının incelenmesi ve bu fonların yerel ekonomik kalkınmaya sağladığı katkının Çanakkale ili özelinde ortaya konulmasıdır. Bu amaçla, TKDK Çanakkale İl Koordinatörlüğünden elde edilen istatistiki veriler analiz edilerek yorumlanmıştır.